Kdy na STK ?Pravidelná technická prohlídka je prohlídka provedená ve lhůtách stanoveným zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technické prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle.Tato prohlídka bude provedena bez objednání a za sníženou sazbu a může být provedena pouze v STK, která prováděla pravidelnou technickou prohlídku.
Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu a za plnou sazbu. je prohlídka provedená ve lhůtách stanoveným zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Evidenční kontrola je technická prohlídka silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Evidenční kontrolu provádí zákazník vždy před registrací vozidla – tj. např. při převodu vozidla, při registraci individuelně dovezeného ojetého vozidla ze zahraničí.

Technická kontrola – individuelní dovoz Jedná se o technickou kontrolu před schválením technické způsobilosti vozidla, např. individuálně dovezeného vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena v ČR a které dosud nebylo v ČR registrováno.

Technická prohlídka na žádost zákazníka je prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Kdy s novým vozidlem poprvé na STK ?
osobní automobil4 roky
nákladní automobil kat. N14 roky
přívěsný vozík kat. O1 ( s nájezdovou brzdou ) + kat O24 roky
motocykl kat. LC - dříve L34 roky
vozidla autoškoly4 roky
vozidla taxislužby1 rok
přívěsný vozík kat. O1 ( bez nájezdové brzdy )6 let
moto kat. LA - dříve L1 ( tzv. malé moto )6 let
vozidla s právem přednosti jízdy ( modrý maják )1 rok

Doba platnosti technické prohlídky
osobní automobil2 roky
nákladní automobil kat. N12 roky
přívěsný vozík kat. O1 ( s nájezdovou brzdou ) + kat O22 roky
motocykl kat. LC - dříve L32 roky
vozidla autoškoly2 roky
vozidla taxislužby1 rok
přívěsný vozík kat. O1 ( bez nájezdové brzdy )4 roky
moto kat. LA - dříve L1 ( tzv. malé moto )4 roky
vozidla s právem přednosti jízdy ( modrý maják )1 rok